Privacy Policy


นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานระบบของเรา และผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเรา (“คุณ”) และเรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณในรูปแบบออนไลน์ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สรุปขั้นตอนต่าง ๆ ของ  Acmine Cloud และบริษัทต่าง ๆ ในเครือของ  Acdicator Co., Ltd.  (“Acmine Cloud” “เรา” และ “พวกเรา”) ที่เกี่ยวกับการรวบรวม การดูแล และการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ โดยเราอาจจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นระยะๆ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 


1. การรวบรวมข้อมูล

เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้ข้อมูล และปรับปรุงบล็อกเชนแม่ข่ายและบริการขุด (“บริการ”) รวมถึงเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในเว็บไซต์นี้ “ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลที่ระบุตัวได้หรือบุคคลที่ถูกระบุตัวตน เรารวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราเมื่อสร้างบัญชีเพื่อใช้บริการ เรายังใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการรวบรวมและเก็บข้อมูล ได้แก่ คุกกี้ พิกเซล แท็ก การจัดเก็บข้อมูลแบบระยะยาว เช่นพื้นที่จับเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ของเบราว์เซอร์หรือแคชข้อมูลของ แอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล และข้อมูลบันทึกของเซิร์ฟเวอร์

เมื่อใช้บริการหรือยอมรับข้อกำหนดของเว็บไซต์ของเรา นั้นหมายถึงคุณได้ยินยอมให้รวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นเสียแต่ว่ามีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา โดยสามารถเข้าถึงได้ที่ www.acminecloud.com 

1.1. ข้อมูลในการสร้างบัญชี

เมื่อคุณสมัครใช้บริการหรือสร้างบัญชีในเว็บไซต์ เราได้รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้ไว้กับเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิต ที่อยู่กระเป๋าสตางค์สกุลเงินดิจิทัล ที่อยู่ไอพีเครื่อง หรือข้อมูลอื่น ๆ ของคุณที่สามารถเชื่อมโยงไปยังข้อมูลดังกล่าวโดย Acmine Cloud  ได้อย่างสมเหตุสมผล เช่น ข้อมูลที่เราเชื่อมโยงไปยังบัญชี Acmine Cloud ของคุณ และบริการที่จัดไว้สำหรับคุณ   คุณจะถูกขอให้เลือกใช้ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำใครในการสมัครเพื่อใช้บริการ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้สิทธิการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้งานของคุณเท่านั้น เมื่อสมัครใช้งานแล้ว คุณจะมีทางเลือกในการรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณโดยการเปิดใช้งานการพิสูจน์ตัวตนของกูเกิ้ลในหน้าการตั้งค่า สำหรับการกู้บัญชีและรหัสผ่าน คุณจะสามารถป้อนอีเมลสำหรับการกู้คืนในหน้าการตั้งค่า

หากคุณประสงค์จะเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าของคุณในฐานะผู้ใช้งานเชิงธุรกิจ คุณจะต้องรับรองว่าเมื่อคุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาแล้ว คุณได้รับการยินยอมมาแล้วในการให้ข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาแก่เรา และคุณได้แจ้งให้พวกเขาทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวในปัจจุบัน ซึ่งพวกเขาได้ตกลงแล้ว

1.2. ข้อมูลการเข้าใช้งาน

Acmine Cloud จะรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา และเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ (“ข้อมูลการเข้าใช้งาน”) ข้อมูลการเข้าใช้งานนี้อาจรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เช่น ที่อยู่ Internet Protocol ของคอมพิวเตอร์ (“IP”), ประเภทเบราว์เซอร์, รุ่นของเบราว์เซอร์, หน้าเว็บของบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม, เวลาและวันที่เข้าชม, เวลาที่เปิดหน้าดังกล่าวและสถิติอื่น ๆ นอกจากนี้ เราอาจมีการใช้บริการจากภายนอกเช่น Google Analytics ที่ทำการรวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลประเภทนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบริการของเรา ผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเองเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้ จำกัดการเข้าถึงเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จำเป็นต่อการดำเนินงานที่ดำเนินการในนามของเรา และมีข้อผูกพันตามสัญญาให้ปกป้องและใช้งานเฉพาะเพื่อจุดประสงค์ที่ได้รับการเปิดเผยเท่านั้น

1.3. ข้อมูลเกี่ยวกับคุกกี้

เราใช้ “คุกกี้” เพื่อให้เว็บไซต์สามารถจดจำเบราว์เซอร์ของคุณได้ รวมถึงเก็บข้อมูลความชอบของผู้ใช้งานและข้อมูลอื่น ๆ ได้ คุกกี้เป็นไฟล์ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งอาจจะรวมเอาตัวระบุที่ไม่ซ้ำใครซึ่งไม่ได้เปิดเผยชื่อไว้ด้วย คุกกี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถกำหนดให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือให้ระบุเมื่อมีการส่งคุกกี้ได้


2. ผู้ให้บริการ

เราอาจจะให้บริษัทหรือผู้ให้บริการภายนอกอำนวยความสะดวกในการให้บริการของเรา ให้บริการในนามของเรา ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบริการของเราหรือช่วยเหลือเราในการวิเคราะห์ว่ามีการใช้งานบริการของเราอย่างไรบ้าง บริษัทภายนอกเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ เพียงเพื่อปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของเรา และต้องไม่ทำการเปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น


3. การปฏิบัติตามกฎหมาย

เราจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อกฎหมายกำหนด หรือเป็นไปตามหมายศาล หรือหากเราเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวจำเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อเรียกร้องที่สมเหตุสมผลในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อปกป้องสิ่งที่เป็นอยู่ตามที่กำหนดไว้ในหลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


 4. ความปลอดภัยของข้อมูล

Acmine Cloud ได้นำเอาวิธีปฏิบัติในการประมวลผล การเก็บ การรวบรวมข้อมูลที่มีความเหมาะสมของอุตสาหกรรมที่ถูกออกแบบมาอย่างสมเหตุสมผล และมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ เช่นเดียวกับมาตรการด้านความปลอดภัยทางกายภาพ เพื่อปกป้องการเข้าถึง การแก้ไข การเปิดเผย หรือการทำลายข้อมูลส่วนตัว ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลรายการ และข้อมูลที่เก็บไว้ในบัญชีผู้ใช้งานของคุณที่โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต พนักงานของเราถูกจำกัดสิทธิในการเข้าถึงชื่อผู้ใช้งานและที่อยู่อีเมลของคุณโดยให้ทราบได้ตามความจำเป็นเท่านั้น ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่เราก็ย้ำเตือนกับผู้ใช้งานว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต หรือวิธีการเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่มีความปลอดภัย 100% ในขณะที่เราพยายามอย่างยิ่งในการใช้มาตรการและเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลดังกล่าวได้ 100% ซึ่งเราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส Secure Socket Layer (SSL) เพื่อปกป้องข้อมูลที่คุณส่งมา เทคโนโลยีนี้ป้องกันไม่ให้ข้อมูลของผู้ใช้ถูกแทรกแซงโดยผู้อื่นนอกเหนือจาก Acmine Cloud ในระหว่างการส่งข้อมูล นอกจากนี้เรายังใช้การป้องกันเพิ่มเติม เช่น ไฟร์วอลล์ (Firewalls) ระบบรับรองความถูกต้อง (เช่น รหัสผ่าน) และกลไกควบคุมการเข้าถึง เพื่อควบคุมการเข้าถึงระบบและข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

 

5. การโอนข้อมูลข้ามประเทศ

อาจจะมีการโอนและเก็บข้อมูลของคุณ ซึงรวมถึงข้อมูลส่วนตัวไว้บนคอมพิวเตอร์และระบบต่าง ๆ ที่อยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศ หรือเขตอำนาจรัฐอื่น ๆ ซึ่งกฎหมายปกป้องข้อมูลอาจจะแตกต่างไปจากที่มีอยู่ในเขตอำนาจของคุณได้ การที่คุณยินยอมสำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งตามมาด้วยการที่คุณส่งข้อมูลดังกล่าวแสดงว่าคุณตกลงให้มีการโอนข้อมูลดังกล่าวได้ เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รวบรวมไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยไม่คำนึงว่าข้อมูลจะถูกประมวลผลหรือจัดเก็บไว้ที่ใด


6. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจจะมีลิงค์ที่นำไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราไม่ได้ดำเนินการ หากคุณคลิกที่ลิงค์ของบริษัทภายนอก คุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ของบริษัทภายนอกนั้น ๆ เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม Acmine Cloud ไม่มีอำนาจควบคุมหรือรับผิดชอบในส่วนของเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือวิธีปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทภายนอกต่าง ๆ


7. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เว็บไซต์นี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปด (18) ปี โดยทั่วไปแล้ว และด้วยข้อยกเว้นบางประการ กฎหมายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมถึงร่างกฎหมายให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค กำหนดไว้โดยทั่วไปว่าการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่อายุต่ำกว่าสิบหก (16) ปี (หรือ “เด็ก”) ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณตระหนักว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนตัวไว้กับเรา กรุณาติดต่อเรา หากเราพบว่าบุคคลที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราไว้ เราจะลบข้อมูลดังกล่าวจากบริการของเราทันที


8. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ในกรณีที่เราตัดสินใจที่จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อความนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเสนอวิธีการที่มีประสิทธิภาพให้คุณได้เลือกที่จะไม่เข้าร่วมการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณสำหรับวัตถุประสงค์อื่น ๆ เหล่านั้นได้ เราอาจส่งอีเมลให้กับคุณเป็นระยะ ๆ เพื่อแจ้งเกี่ยวกับบริการใหม่ ๆ การเปิดตัว และงานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น (“จดหมายข่าว”) คุณอาจจะเลือกไม่รับจดหมายข่าวและข้อความต่าง ๆ ที่ไม่สำคัญมากจาก Acmine Cloud 


9. ข้อมูลของฉันจะถูกลบหรือไม่

เราจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าที่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และเพื่อเป็นไปตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและตามสัญญาของเรา เราอาจจะยังคงเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ หรือนานเท่าที่กฎหมายจะอนุญาตให้เราเก็บข้อมูลไว้ได้ด้วยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง รวมถึงเพื่อป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมายต่าง ๆ


10. จดหมายข่าวสาร

ผู้ใช้งานอาจจะสมัครรับจดหมายข่าวสารของเราผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับบริการและข้อเสนอเกี่ยวกับบริการใหม่ ๆ ในการรับจดหมายข่าวสาร ผู้ใช้งานจะต้องให้ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง และจะได้รับอีเมลสำหรับการยืนยันกลับ เพื่อให้ผู้ใช้งานตรวจสอบและให้สิทธิการใช้ที่อยู่อีเมลในการเป็นผู้รับจดหมายข่าวสาร เราจะเก็บที่อยู่ไอพี วันที่และเวลาของการรับสมัครจดหมายข่าวสารแต่ละครั้ง เพื่อตรวจสอบเมื่อมีอีเมลของบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตสมัครรับจดหมายข่าวสารของเรา เราจะไม่รวบรวมข้อมูลอื่น ๆ และจะไม่โอนข้อมูลนี้ไปยังบุคคลภายนอก ยกเว้นเมื่อมีความจำเป็นตามกฎหมายที่กำหนดให้มีการจัดตั้ง ปฏิบัติ หรือป้องกันการเรียกร้องต่าง ๆ ทางกฎหมาย คุณสามารถยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวสารของคุณได้ทุกเมื่อ คุณจะพบรายละเอียดเพิ่มเติมในการยืนยันการสมัครว่าเราจะส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณรวมถึงในจดหมายข่าวสารแต่ละฉบับด้วย


11. จะทำการติดต่อเราได้อย่างไร

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาติดต่อเราได้ทางอีเมลที่ [email protected] หรือเขียนจดหมายมาหาเราได้ที่ :

Acdicator Co., Ltd.

594 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 

กรุงเทพมหานคร 10230 การขุด

เรามีการลงทุนอย่างมากในฮาร์ดแวร์ที่ดีที่สุดที่จะอยู่ที่ขอบของเทคโนโลยีล่าสุด และมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการดูแลเป็นอย่างดี  สำหรับคุณมันเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกสบายที่สุดของการทำเหมือง ไม่จำเป็นต่อการประกอบเครื่องมือขุดเจาะ หรือมีความร้อน, เสียงดังจากงานขุดในบ้านของคุณ หรือความรู้เฉพาะทางด้านการทำเหมือง


การขุด Ethereum

ใช้งานฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัยที่สุดในศูนย์ข้อมูลของเราเพื่อขุดสกุลเงินดิจิตอลที่มีอนาคตมากที่สุด!


ผลการขุดรายวัน

สามารถเริ่มขุดได้เลยตั้งแต่วันนี้!!  กำลังขุดของคุณนั้นพร้อมและทำงานอยู่เรียบร้อยแล้ว ทันทีที่เราได้รับการชำระเงินของคุณ คุณจะสามารถทำการขุด แล้วรับเหรียญแรกของคุณได้เลย